Menu

A+ A A-

Ειδική χρηματοδότηση για τις παιδικές χαρές

Το σημερινό αδιέξοδο όπου από τη μία χρειάζονται εκατομμύρια ευρώ για την διευθέτηση ανακαίνιση και πιστοποίηση των παιδικών χαρών, από την άλλη οι δημοτικές αρχές έχουν τεράστιες ποινικές και αστικές ευθύνες για την ασφάλεια των παιδιών, έρχεται να λύσει η πρωτοβουλία των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών τα οποία όπως εξήγγειλαν οι αντίστοιχοι υπουργοί σε συνέντευξη τύπου εκπόνησαν ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουρλέτης ανέφερε χαρακτηριστικά “είναι τεράστιο το θέμα του Παιδικών Χαρών” καθώς ο νόμος όχι μόνο δεν καλύπτει, αλλά ενοχοποιεί στο μέγιστο βαθμό τον δήμαρχο ή τον αντίστοιχο αντιδήμαρχο και βέβαια τον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών.

Οι αρμόδιες αρχές μπροστά το αδιέξοδο κάνουν και λίγο τα στραβά μάτια, λεφτά δεν υπάρχουν, ελεγκτικό προσωπικό δεν υπάρχει και οι Τεχνικές Υπηρεσίες είναι συνήθως υποστελεχωμένες.

Σε περίπτωση όμως ατυχήματος, την υπόθεση αναλαμβάνουν τα ποινικά και αστικά δικαστήρια για τα οποία η οικονομική αδυναμία δεν αποδεικνύεται αφού υπάρχει προϋπολογισμός, και η υποστελέχωση επίσης δεν αποτελεί τεκμήριο αθωότητας αφού κάποιοι υπάλληλοι υπάρχουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 28492 ΦΕΚ αρ φύλου 931 Τέυχος Β’ της 18ης Μαίου 2009
Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει:
− Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00 μ. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας.
− Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.
− Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό.
− Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς.
− Βρύση με πόσιμο νερό.
− Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη βροχή προκειμένου για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ.
− Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ.
− Καλάθια απορριμμάτων.
− Σύστημα αποτροπής εισόδου ζώων συντροφιάς.
− Ζώνες πρασίνου.
− Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:
− Διάγραμμα διάταξης εξοπλισμού της παιδικής χαράς (στην περίπτωση που είναι μεγάλη).
− Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί.
− Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους −συνοδούς ατόμων με αναπηρία.
− Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά.
− Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
− Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς.
− Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων.
− Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας.
− Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς.
3. Το έδαφος στο οποίο εγκαθίσταται η παιδική χαρά
πρέπει να διαθέτει ικανό σύστημα απορροής των υδάτων. Οι διαδρομές πρόσβασης στη παιδική χαρά πρέπει να είναι ηλεκτροφωτισμένες και τα σημεία της παιδικής χαράς να είναι προσβάσιμα σε υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης.
Σε περίπτωση που οι είσοδοι έχουν πρόσβαση σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα ώστε να περιορίσουν την ταχύτητα με την οποία εξέρχονται οι χρήστες.
4. Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρό− τυπα του ΕΛΟΤ με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4, αναφορικά με: α)τον καλυπτόμενο από τον εξοπλισμό χώρο, β) την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης, γ) τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο μεταξύ των εξοπλι− σμών για την ασφάλεια των παιδιών, δ) την προστασία του χρήστη από πτώση (μπάρα, φράγμα κ.τλ.) και την καταλληλότητα των προσβάσεων στον εξοπλισμό (σκάλες, ράμπες κ.λπ.).
5. Για τον σχεδιασμό της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία θα ακολουθούνται οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Οποια από αυτές τις προδιαγραφές δεν τηρείται μπορεί να θεωρηθεί αιτία ατυχήματος που προήλθε από βαριά αμέλεια της επιβλέπουσας αρχής.
Το πρόβλημα όμως εστιάζεται στην σύνταξη και συμπλήρωση του φακέλου. Οπως μας πληροφορέι ο κ. Γιώργος Καφρίτσας, έμπειρος κατασκευαστής Παιδικών Χαρών της ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗΣ για να χρηματοδοτηθεί ένα τέτοια έργο θα πρέπει να συμπληρωθεί άρτια ο φάκελος υποβολής και να υπάρχει και πολύ καλή αποτύπωση του χώρου. Οι δήμοι είναι αναγκασμένοι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων να αναθέσουν σε εταιρείες της πλήρωση του φακέλου και την κατασκευή των παιδικών χαρών έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών διότι οι προδιαγραφές του νόμου πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς και να λάβουν και το σήμα της πιστοποίησης.
Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η ταχύτητα. Οι πρώτες μέρες του προγράμματος όπως πάντα θα είναι χαλαρές και θα υπάρχει ευκαιρία και διορθώσεων στην υποβολή του φακέλου. Οσο θα περνάει ο  καιρός θα συσσωρεύονται οι φάκελοι και οι συνθήκες θα δυσκολεύουν όπως βέβαια θα λιγοστεύουν και τα διαθέσιμα χρήματα.  

Διαβάστε επίσης παλαιότερο άρθρο του myota.gr για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών.

Share