Menu

A+ A A-

Οικολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης

Καθώς η έννοια της βιωσιμότητας αφορά πλέον και τον τομέα της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, η ανάγκη για βιώσιμες, οικονομικές και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογικές λύσεις ολοένα και μεγαλώνει. Παράμετροι όπως η διατήρηση φυσικών πόρων, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η παραγωγή παραπροϊόντων, η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών, ακόμα και η αισθητική της εγκατάστασης, συνεκτιμώνται στον προσδιορισμό της συμβολής των διαφόρων τεχνολογιών επεξεργασίας στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, μια πράσινη τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης έχει εισέλθει δυναμικά στο προσκήνιο του επιστημονικού ενδιαφέροντος και των εφαρμοσμένων τεχνολογιών τις τελευταίες 2-3 κυρίως δεκαετίες: πρόκειται για τα Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας (ΦΣΕ) υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης. Η εξαιρετική αποτελεσματικότητα και το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος των συστημάτων αυτών οφείλονται στην χρήση φυσικών συστατικών (π.χ., χαλίκια, άμμος, φυτά) και φυσικών διεργασιών για την επεξεργασία. Σήμερα, τα ΦΣΕ αναγνωρίζονται διεθνώς ως μία αξιόπιστη πράσινη τεχνολογία που εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα διεθνώς.


 

Η Ecosafe φέρνει την τεχνολογία αυτή και στην Ελλάδα, με τη δυνατότητα παροχής των πιο εξελιγμένων σχεδιασμών/κατασκευών για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές.
 
Ο βασικότερος τύπος των ΦΣΕ, τα συστήματα Τεχνητών Υγροβιότοπων, διακρίνονται σε συστήματα οριζόντιας ή κατακόρυφης υπόγειας ροής. Η τελευταία σχεδιαστική εξέλιξη είναι τα αεριζόμενα συστήματα, όπου με την εξωτερική παροχή ποσότητας αέρα ενισχύονται οι αερόβιες διεργασίες απομάκρυνσης των ρύπων, κάτι που επιτρέπει τη σημαντική μείωση των απαιτήσεων σε έκταση.

Παρ’ όλη τη φαινομενική απλότητά τους, ο σχεδιασμός και η κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων απαιτεί γνώση των φυσικών και βιολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα. Λόγω της έλλειψης τυποποιημένων σχεδιαστικών οδηγιών, η εμπειρία στο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση και την καλή απόδοση τέτοιων έργων.

Τα Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας ενδείκνυνται ιδιαίτερα για μικρούς/μεσαίους οικισμούς/πόλεις ως αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας, όπου είναι οικονομικά ασύμφορη η ανάπτυξη συμβατικών μεθόδων. Προσφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων έναντι των συμβατικών-μηχανικών μεθόδων επεξεργασίας, όπως:

-     Μειωμένο κόστος κατασκευής,
-    Σημαντικά μειωμένο κόστος συντήρησης και λειτουργίας έως και 90%,
-    Δεν έχουν παρά ελάχιστα μηχανικά μέρη και μηχανολογικό εξοπλισμό
-    Δεν κατασκευάζονται μεγάλες εγκαταστάσεις από μη ανανεώσιμα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβα),
-    Μηδαμινή κατανάλωση ενέργειας,
-    Δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες για την επεξεργασία,
-    Δεν απαιτείται μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία,
-    Με σωστό σχεδιασμό και εφόσον αξιοποιηθεί και μια ελάχιστη κλίση του εδάφους, είναι δυνατή η αποφυγή χρήσης αντλιών,
-    Απουσία έντονων οσμών και εντόμων, καθώς στα συστήματα υπόγειας ροής (τα πιο διαδεδομένα) δεν υπάρχει ελεύθερη επιφάνεια νερού,
-    Μη παραγωγή παραπροϊόντος που να απαιτεί ξεχωριστή γραμμή επεξεργασίας (όπως η λυματολάσπη στους ΒΚ),
-    Ανθεκτικότητα σε μεγάλες διακυμάνσεις της παροχής και σε τοξικά συστατικά.
-    Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού, πχ για άρδευση.
-    Αισθητικά αποδεκτή «πράσινη» εμφάνιση.

 


Η τεχνολογία των ΦΣΕ ενδείκνυται ιδιαίτερα για την επεξεργασία λυμάτων σε μικρή κλίμακα (πχ συγκροτήματα κατοικιών), σε μεσαία κλίμακα όπως οικισμοί και κοινότητες, απομονωμένα – ορεινά χωριά καθώς και σε μεγάλη κλίμακα όπως πόλεις αρκετών χιλιάδων ισοδύναμων κατοίκων (ΙΚ). Δίνουν λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων και την τακτική εκκένωση των βόθρων/σηπτικών δεξαμενών, ενώ σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, αποτελούν μια αξιόπιστη και οικονομική λύση επιτόπιας επεξεργασίας.

Φυσικά, τα ΦΣΕ δεν έρχονται να καταργήσουν τις κεντρικές συμβατικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, δεδομένου ότι όσο μεγαλώνει ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός, αυξάνει και η απαιτούμενη έκταση (που συνήθως είναι μεγαλύτερη έναντι των συμβατικών μονάδων). Με βάση την οδηγία 1991/271/EEC, η Ελλάδα θα έπρεπε ήδη να έχει εφαρμόσει κατάλληλους τρόπους επεξεργασίας των αστικών υγρών αποβλήτων, κάτι που δεν έχει γίνει πλήρως, καθώς περισσότερο από το 80% των οικισμών 2.000-15.000 ΙΚ δεν έχουν ακόμη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΥΠΕΚΑ). Με δεδομένη και την οικονομική κρίση, μία πιο φθηνή και συνάμα αποτελεσματική μέθοδος επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να δώσει προοπτική και να ενισχύσει την περιβαλλοντική πολιτική.

Οι εφαρμογές των ΦΣΕ, πέραν των αστικών λυμάτων, επεκτείνεται και στα βιομηχανικά υγρά απόβλητα π.χ., χαρτοβιομηχανίες, διυλιστήρια/βιομηχανία πετρελαιοειδών, διασταλάγματα από ΧΥΤΑ, απόβλητα γαλακτοκομείου, τυροκομείου, ελαιοτριβείου, κτηνοτροφικών μονάδων, κλωστοϋφαντουργίας, ορυχείων, επεξεργασία αστικής απορροής - επιφανειακής απορροής από αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια, ακόμη και καθαρισμός ρυπασμένων υπόγειων νερών με εμπλουτισμό του υδροφορέα και προστασία από πλημμύρες.

Η αφυδάτωση λυματολάσπης από συμβατικές μονάδες επεξεργασίας είναι μία ιδιαίτερα ελκυστική εφαρμογή, δεδομένου ότι η διαχείριση της λυματολάσπης αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Η χρήση φυσικών συστημάτων αφυδάτωσης ιλύος προσφέρει τα ίδια οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη με τα αντίστοιχα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, με χαρακτηριστικότερο το σημαντικά μειωμένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης με μηδενικό κόστος απομάκρυνσης της επεξεργασμένης ιλύος, καθώς η επεξεργασία συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (8-12 έτη). Ακόμη, το τελικό προϊόν (σταθεροποιημένη ιλύς) μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω σαν οργανικό λίπασμα, καθώς πρόκειται για ένα καλά κομποστοποιημένο εδαφικό υλικό.

Η Ecosafe μπορεί και προσφέρει βιώσιμες λύσεις με βάση την οικολογική αυτή τεχνολογία επεξεργασίας αποβλήτων. Ο ελληνικός χώρος έχει όλα τα εχέγγυα για την επιτυχή εφαρμογή φυσικών συστημάτων επεξεργασίας (ΦΣΕ), με ιδιαίτερα ευνοϊκές μάλιστα κλιματικές συνθήκες. Τα ΦΣΕ είναι μία αποδεδειγμένα αξιόπιστη τεχνολογία επεξεργασίας διαφόρων τύπων υγρών αποβλήτων, που ενσωματώνουν τη διαχείρισης της λυματολάσπης, με μειωμένο κόστος κατασκευής και σημαντικά μειωμένο κόστος λειτουργίας. Οι απαιτήσεις σε έκταση μπορούν να είναι διαχειρίσιμες, όπως υποδεικνύουν οι εφαρμογές σε χώρες με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται η τελευταία τεχνολογική εξέλιξη των αεριζόμενων συστημάτων.
    
Έχοντας εμπειρία στο σχεδιασμό και κατασκευή ΦΣΕ σε διάφορες αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές ανά τον κόσμο, η Ecosafe φέρνει την τελευταία λέξη της πράσινης τεχνολογίας των ΦΣΕ στην Ελλάδα, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων:

•    δειγματοληψίες και χαρακτηρισμό υγρών αποβλήτων
•    σχεδιασμό και μελέτη οικολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης, αστικής και βιομηχανικής προέλευσης
•    φάκελο αδειοδότησης (ΜΠΕ), κατασκευή και διαχείριση έργου
•    πρόγραμμα επίβλεψης και συντήρησης των εγκαταστάσεων
•    παρακολούθηση, δειγματοληψίες, χημικές αναλύσεις & αξιολόγηση απόδοσης
•    Research & Development

Η Ecosafe αναπτύσσει επίσης συνεργασίες με ερευνητική κέντρα, πανεπιστήμια, παρόμοιες επιχειρήσεις διεθνώς και βιομηχανικούς φορείς για τη διαμόρφωση της βέλτιστης τεχνολογικής λύσης και την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Συμμετέχουμε σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα/συνέδρια που φέρνουν κοντά βιομηχανικούς εταίρους και ερευνητικά κέντρα.

Στην Ecosafe μελετούμε και σχεδιάζουμε κάθε εφαρμογή ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος και της προέλευση του αποβλήτου, με στόχο να παρέχουμε τη βέλτιστη λύση που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες κάθε πελάτη μας.

ECOSAFE
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 2
TK: 10679, Αθήνα
Τηλ: +30 210 2533657
Fax: +30 210 2533327
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web: www.ecosafe.gr

Share

Περισσότερα Άρθρα...

 1. H GlobiLED βραβεύθηκε με το ΧΡΥΣΟ στα BEST CITY AWARDS
 2. Leader η GlobiLED στον οδοφωτισμό
 3. Forum για τις Ασφαλείς και Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές
 4. Τα πρώτα συμπεράσματα για τα Κέντρα Κοινότητας από την Intellisoft
 5. Το πρόγραμμα «Διαχείριση Κοιμητηρίου» από την Δομική Ενημέρωση
 6. Μεγάλη επιτυχία τα προγράμματα "Νοιάζομαι" και "Preschool" της intellisoft
 7. Και o Ωρωπός στο "Νοιάζομαι"
 8. Και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας της Νάουσας εγκατέστησε το Preschool
 9. Συνθετικό καπάκι φρεατίων από την Bavelec
 10. Τεράστια επιτυχία οι ηλεκτρονικές εγγραφές στην Ηλιούπολη
 11. Στάση δροσιάς στα Τρίκαλα
 12. Τα πανάκριβα φτηνά γήπεδα
 13. Υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων
 14. Επιστρατεύονται… και τα Drones της ΕΛ.ΑΣ στην αντιπυρική
 15. Να πως εξελίσσεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 16. Καλή εφαρμογή για πληροφορίες καιρικών φαινομένων
 17. Στο Πρόγραμμα ”Νοιάζομαι" και ο Δήμος Κερατσινίου
 18. Αλιμος και Αιγάλεω εγκατέστησαν το “Νοιάζομαι”
 19. Ψηφιακή στάθμευση στην Αθήνα και για άλλους δήμους
 20. Και η Ηλιούπολη στο πρόγραμμα Νοιάζομαι της Intellisoft