Menu
A+ A A-

Πατούλης: Η Ενίσχυση της Διαφάνειας Προϋπόθεση για την Αναπτυξιακή Αναγέννηση της Χώρας

Την ενίσχυση της διαφάνειας προκειμένου να επιτευχθεί η «Αναπτυξιακή Αναγέννηση της χώρας», χαρακτήρισε ως απαραίτητη προϋπόθεση ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο που πραγματοποιεί σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι το Συνέδριο μπορεί να συμβάλει προκειμένου να τεθούν επί τάπητος μείζονος σημασίας ζητήματα σχετικά με την επίρρωση και τη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και ακεραιότητας της διακυβέρνησης σε όλες τις βαθμίδες του δημοσίου τομέα.
«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε αντίθετοι στον έλεγχο, αντίθετα τον επιθυμούμε. Είμαστε υπέρ των αποτελεσματικών ελέγχων, σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης του Κράτους», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γ. Πατούλης.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προοπτική ίδρυσης Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις και αποτελέσματα όπως :
 - Αντικειμενική και συστηματική αξιολόγηση των διαδικασιών και των λειτουργιών του αυτοδιοικητικού φορέα
- Υποστήριξη στην επίτευξη στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων
- Μεγιστοποίηση της οικονομίας πόρων
- Επίτευξη βέλτιστης λειτουργίας του φορέα
- Αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας για όλους τους εμπλεκόμενους
- Βελτίωση της εικόνας του φορέα προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Προϋποθέσεις
Ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους να έχουν  αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία.  
Μεταξύ άλλων απαιτείται εφαρμογή κατάλληλων προτύπων και μεθοδολογιών ελέγχου, παροχή κατάλληλων εργαλείων και υποδομών, εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεγκτών με την αναφορά τους απευθείας στο μέγιστο επίπεδο διοίκησης, την επαρκής στελέχωση με υπαλλήλους όλων των ειδικοτήτων, την πρόβλεψη για την πιστοποίηση των ελεγκτών και συνεχή εκπαίδευση και την αλλαγή της κουλτούρας τόσο των υπαλλήλων όσο και των αιρετών.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι η ανάπτυξη τέτοιου είδους μηχανισμών, οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι, θα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση προκειμένου να επιτευχθεί η δραστική μείωση των εξωτερικών ελέγχων στους δήμους.
Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος Β. Μαραλίδου αναφερόμενη στις δράσεις του Ινστιτούτου, επισήμανε την ικανοποίηση της σχετικά με τις επαφές που έχουν γίνει για την ανάπτυξη μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα στο Δημόσιο Τομέα.   
Να σημειωθεί ότι το Συνέδριο με θέμα “Eyes Wide Open”  πραγματοποιείται με τη θεσμική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και λαμβάνουν μέρος στελέχη και εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό και το εσωτερικό.  
Τo Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών(ΕΙΕΕ)
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ιδρύθηκε το 1985 στην Αθήνα και σήμερα είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος επαγγελματικός φορέας στην Ελλάδα, του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α. καθώς και συνδεδεμένο μέλος αυτού.
Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 650 ενεργά μέλη σε όλη την Ελλάδα, ενώ πολλά από αυτά έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως Εσωτερικοί Ελεγκτές και απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Εσωτερικός Ελεγχος
«Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης».

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΕΙΕΕ)
Η πολιτική του ΕΙΕΕ είναι να στηρίζει ουσιαστικά τα μέλη του, παρέχοντας κάθε βοήθεια και πληροφορία σχετικά με την εξέλιξη του επαγγέλματος, τη συνεχή επιμόρφωση και την επαγγελματική τους αναγνώριση, μέσω των τίτλων πιστοποίησης που παρέχει ο Διεθνής φορέας The Ιnstitute of Ιnternal Αuditors (IIA).
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Το ΕΙΕΕ είναι ο επαγγελματικός φορέας ο οποίος προάγει την εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα. Επιπλέον, παρακολουθεί τις εξελίξεις του επαγγέλματος ούτως ώστε να καταθέτει εμπεριστατωμένα και έγκαιρα προτάσεις στους αρμόδιους φορείς που θα ενισχύσουν σημαντικά τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου και το ρόλο των Εσωτερικών Ελεγκτών στις επιχειρήσεις.
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΙΕΕ
Τα οφέλη που προκύπτουν για τα μέλη του ΕΙΕΕ, με τα οποία ενισχύεται η επαγγελματική σταδιοδρομία τους, είναι πάρα πολλά:
•    Αντλούν την εμπειρία, τις γνώσεις και την επαγγελματική πρακτική άλλων μελών του ΕΙΕΕ.
•    Έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις για λήψη επαγγελματικής πιστοποίησης από το IIA.
•    Απολαμβάνουν ειδικές τιμές για συμμετοχή σε σεμινάρια σχετικά με θέματα Εσωτερικού Ελέγχου, με διακεκριμένους Έλληνες και ξένους εισηγητές, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις του ΕΙΕΕ (παρουσιάσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις).
•    Λαμβάνουν εγκαίρως ενημέρωση επί κρίσιμων θεμάτων, τεχνικών και τάσεων του Εσωτερικού Ελέγχου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνδρομής, σε προνομιακή τιμή, στο περιοδικό "Internal Auditor" που εκδίδει το IIA.
Ειδικότερα ως προς την εγγραφή στο ΙΙΑ, τα μέλη μας μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση (υπάρχει στη σελίδα Μέλη) και να την υποβάλλουν στο ΕΙΕΕ χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να αποκτήσουν και την ιδιότητα του μέλους του IIA. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, αποστέλλεται ειδική κάρτα μέλους και κωδικοί πρόσβασης στο site του Διεθνούς φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα οφέλη των μελών του IIA επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.theiia.org.
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οφέλη, τέλος, προκύπτουν και για τις Επιχειρήσεις που μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις τους για το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου με στελέχη-μέλη του ΕΙΕΕ, τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και ακολουθούν στην πράξη τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.
Για μία αναλυτικότερη παρουσίαση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελέγχου, δείτε το σχετικό φυλλάδιο.
https://www.hiia.gr/images/pgallery/hiia%20brochures/Brochure9-2011low.pdf

Share