Menu
A+ A A-

Νέες τροποποιήσεις στον 4412


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4491/2017 "Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις" (Α 152) με τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 27 και 28 του οποίου τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) & V (Τελικές Διατάξεις) του ν. 4412/2016, αναφορικά με τις ειδικότερες διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα με την διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εκτέλεσης αυτών, καθώς και με τις μεταβατικές διατάξεις και την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων.
1.    Με τη διάταξη του άρθρου 20 του υπόψιν νόμου, αντικαθίσταται το άρθρο 174 του ν. 4412/2016, αναφορικά με τη διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων.
2.    Με τη διάταξη του άρθρου 21 αντικαθίσταται το άρθρο 175 του ν. 4412/2016, σχετικά με τη δικαστική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων.
3.    Με τη διάταξη του άρθρου 22 αντικαθίσταται το άρθρο 198 του ν. 4412/2016, αναφορικά με τη διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
4.    Με τη διάταξη του άρθρου 23 προστίθενται νέες παράγραφοι 14, 15 και 16 στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 (Μεταβατικές Διατάξεις).
5.    Με τη διάταξη του άρθρου 27 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 (Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης).
6.    Τέλος, με τη διάταξη του άρθρου 28 προστίθεται νέα παράγραφος 14 στο άρθρο 379 του ν. 4412/2016 (Έναρξη ισχύος).

Share