Menu
A+ A A-

Αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις

Ενοποίηση και απλοποίηση των ρυθμίσεων για τις δημόσιες συμβάσεις, φέρνει το πολυνομοσχέδιο. Ειδικότερα, στο εξής θα ρυθμίζονται με  ενιαίο τρόπο οι διαδικασίες ανάθεσης όλων των μορφών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, ανεξάρτητα από το είδος της αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα (Κράτος, ΟΤΑ, δημόσιες επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ).

Εισάγεται ρητή  υποχρέωση των αναθετουσών για τον προγραμματισμό των δημοσίων συμβάσεων που προτίθενται να συνάψουν.

Απαγορεύεται η κατάτμηση σχεδίων έργων, συμβάσεων προμήθειας, ή υπηρεσιών.

Περιορίζονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής για όλους τους διαγωνισμούς σε μία υπεύθυνη δήλωση.

Προβλέπεται ανεξάρτητο όργανο προσφυγών, εξοπλισμένο με αυξημένες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας

Θεσπίζονται αυστηρές εγγυήσεις διαφάνειας, με πρώτη την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη και επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Τέλος υπάρχει δέσμευση των αναδόχων από ρήτρες ακεραιότητας, που προβλέπουν υποχρεωτική καταγγελία της σύμβασης εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος υπέπεσε σε παράνομες συμπεριφορές.

Share