Menu
A+ A A-

Μέχρι 19/9 αποστολή στατιστικών για τις προμήθειες

 

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου το αργότερο θα πρέπει οι φορείς που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις να αποστείλουν τα στατιστικά στοιχεία στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή όπως υπενθυμίζει με έγγραφό της Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ και στους δήμους.  

Η ΓΓ Εμπορίου αναφέρεται στα: α) Τα άρθρα 75 και 76 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και τα άρθρα 56, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο 7 του άρθρου 239 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), και 57 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007)
β) Το άρθρο 35, παρ. 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ , το άρθρο 29, παρ. 4 του Π.Δ. 60/2007 και το άρθρο 4, παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)
γ) Το άρθρο 59 του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/3-9-2014) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015).
δ) Το άρθρο 11 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012).

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και ειδικότερα τις υποχρεώσεις για την υποβολή στατιστικών στοιχείων που αφορούν συναφθείσες συμβάσεις ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, επισημαίνει τα εξής:
1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω (α) και (γ) σχετικά, οι φορείς που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού - Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καταστάσεις με συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις Συμβάσεις προμηθειών του προηγούμενου έτους. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υποχρεούται να αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, συγκεντρωτική στατιστική κατάσταση με το σύνολο των συναφθεισών συμβάσεων προμηθειών του προηγούμενου έτους, από όλους τους φορείς της χώρας.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα έντυπα από κάθε φορέα, ανάλογα με την κατηγορία του, για την καταγραφή των ζητούμενων στατιστικών στοιχείων δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και την αποστολή τους στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού -Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Δ/νση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Τμήμα Μητρώου Προμηθευτών, Στατιστικών Στοιχείων, Απολογισμού και Διοικητικής Υποστήριξης.
Τα έντυπα και οι οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων επισυνάπτονται στην δήλωση ενώ μπορεί κανείς να τα ανακτήσει και από τη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), στην ενότητα «Γενικά Στατιστικά Στοιχεία» στο αριστερό μενού του ΕΣΗΔΗΣ.
Επισημαίνεται ότι οι φορείς που έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι όλοι οι φορείς που υποχρεούνται να εφαρμόζουν την Οδηγία 2004/18/ΕΚ στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, ανεξάρτητα αν είναι φορείς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ) ή έχουν εξαιρεθεί οι προμήθειες τους από την ένταξη τους σε αυτό.
2.Με την ευκαιρία επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω (β) σχετικά, οι αναθέτουσες αρχές που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υποχρεούνται για κάθε σύμβαση που συνάπτουν και η οποία διέπεται από τις διατάξεις της προαναφερόμενης Οδηγίας, (κατά συνέπεια έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΕΕ η προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού), να αποστέλλουν στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ σχετική ανακοίνωση, εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ημερών από την υπογραφή της.
Η ανακοίνωση για κάθε υπογραφείσα σύμβαση αποστέλλεται με τον τρόπο που αποστέλλονται και οι προκηρύξεις των διαγωνισμών, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα του ΤΕD (TendersElectronicalDaily), στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ted.europa.eu . Επισημαίνεται ότι η ανακοίνωση για κάθε υπογραφείσα σύμβαση, πραγματοποιείται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα της αποστολής των προαναφερόμενων συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων,
3.Επίσης, σύμφωνα με το ανωτέρω (δ) σχετικά, υπενθυμίζεται ότι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣί πρέπει να καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλες οι δημόσιες συμβάσεις, με ευθύνη του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, μετά την υπογραφή τους και πάντως πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης. Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α'63) και 60/2007 (Α'64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) οι οποίες, όμως, έχουν προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Ύστερα από τα παραπάνω και με στόχο τη βελτίωση της πληρότητας και αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων που αποστέλλονται από τη χώρα μας προς την ΕΕ, επισημαίνεται προς τους φορείς που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, να συμπληρώσουν στα τυποποιημένα έντυπα τα ζητούμενα στοιχεία των συναφθεισών συμβάσεων τους κατά το έτος 2014 με τη δέουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ειδικότερα επισημαίνεται η υποχρέωση τήρησης και γνωστοποίησης συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων των συμβάσεων προμηθειών που συνάπτονται και για το λόγο αυτό πρέπει, το αργότερο μέχρι την 18-09-2015, να έχουν διαβιβασθεί τα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω υπ' αριθ. 1 παράγραφο τα οποία αφορούν συναφθείσες συμβάσεις ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ εντός του έτους 2014.
Το συμπληρωμένο έντυπο θα πρέπει να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   ως συνημμένο έγγραφο (attachment). Η αποστολή του θα θεωρείται επιτυχής και ολοκληρωμένη, μετά τη λήψη σχετικού μηνύματος από την ΓΓ Εμπορίου προς τον φορέα, το οποίο και θα αποτελεί απόδειξη παροχής από την υπηρεσία των ζητουμένων στατιστικών στοιχείων.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος φορέας δεν έχει συνάψει δημόσιες συμβάσεις ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κατά το έτος 2014, θα πρέπει και πάλι να αποστείλει σχετική αρνητική απάντηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Share