Menu
sima
A+ A A-

Διευκρικήσεις για τις ημερομηνίες αναρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ


α) Οδηγίες για το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Παρατηρήθηκε ότι σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ συχνά περιορίζεται μέσω των διακηρύξεων η χρονική διάρκεια της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών σε ένα ολιγοήμερο διάστημα πριν την σχετική καταληκτική ημερομηνία (συνήθως έξι ημερών) ή και αφαιρείται η δυνατότητα απόσυρσης ή τροποποίησης της ηλεκτρονικής προσφοράς μετά την υποβολή της και πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ορθότερο είναι η έναρξη υποβολής των προσφορών να ταυτίζεται με την δημοσιοποίηση της διακήρυξης του διαγωνισμού και, επομένως, να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών καθ' όλο το διάστημα που διανύεται μεταξύ της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της διακήρυξης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Επίσης, ένας υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα της τροποποίησης υποβληθείσας προσφοράς, υπαναχώρησης ή υποβολής νέας, εφόσον αυτό ασκείται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.
Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος αναλόγως των περιστάσεων να θεωρηθεί ότι περιορίζεται υπέρμετρα το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, στοιχείο που ενδέχεται να πλήττει τη νομιμότητα της διακήρυξης.

β) Οδηγίες για τη διευκόλυνση της ανάρτησης προκηρύξεων διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ
Ομοίως παρατηρήθηκε στην πράξη ότι σε αρκετούς διαγωνισμούς η ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ των εγγράφων τους (αναλυτική διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων και λοιπά τεύχη) απέχει χρονικά από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Με την χρονική αυτή υστέρηση, χάνονται κάποια από τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως η άμεση, αξιόπιστη και σε βάθος ενημέρωση των συμμετεχόντων επί των όρων του διαγωνισμού.
Εξάλλου, εφόσον δεν είναι δυνατή από την ημερομηνία της δημοσίευσης της προκήρυξης η ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα αυτά (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ή εναλλακτικού τρόπου ηλεκτρονικής ανάρτησης των τευχών), χάνεται η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να πετύχει την σύντμηση των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών κατά πέντε ημέρες (5), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2007.
Επομένως, σκοπιμότερο είναι η ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ των τευχών του διαγωνισμού να γίνεται κατά το δυνατόν εγγύτερα στην ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, ανεξαρτήτως της διάθεσής της με άλλα μέσα (πχ ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής), κάτι που είναι πάντα στην ευχέρειά της. Σημειώνεται ότι απώτερος σκοπός του νομοθέτη είναι η κατά το δυνατό ευρύτερη εξάπλωση της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ώστε τελικά να αποτελέσει τη μοναδική και κοινώς γνωστή και προσιτή πύλη πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισμού και επικοινωνίας των μερών μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

Share