Menu

sima
A+ A A-

Ερευνα για την Βιώσιμη ανάπτυξη στον Αγιο Δημήτριο

Την γνωστή πλατφόρμα SurveyMonkey χρησιμοποιεί ο Δήμος Αγίου Δημητρίου για δεύτερη συνεχή χρονιά προκειμένου να πάρει την γνώμη των πολιτών για τα θέματα που τους απασχολούν έτσι ώστε και εν’όψει προϋπολογισμού να δώσει τον προσανατολισμό του για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Η SurveyMonkey είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα που μπορεί οποιοσδήποτε να καταχωρήσει ένα ερωτηματολόγιο και να προσκαλέσει τους πολίτες να απαντήσουν σ΄αυτό.
Αν και το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι λίγο αόριστο χωρίς να βάζει διλήμματα που σίγουρα απασχολούν την δημοτική αρχή, αποτελεί μια πολύ καλή πρακτική που μπορούν να αναπτύξουν οι δήμοι και με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα έτσι ώστε να εκπαιδεύσουν τους πολίτες τους να συμμετέχουν όχι μόνο στις αποφάσεις αλλά κυρίως στους προβληματισμούς που μπαίνουν στην Δημοτική Αρχή.
Η πλατφόρμα SurveyMonkey σου επιτρέπει να εξηγείς το πρόβλημα και το δίλημμα, και ακόμη να δίνεις την δυνατότητα στον συμμετέχοντα να κάνει παρατηρήσεις ή να δίνει εξηγήσεις.

Δείτε παρακάτω το ερωτηματολόγιο που έβαλε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου

1. Αναβάθμιση και αξιοποίηση κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου.
2. Ανάδειξη της κουλτούρας, της τοπικής ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
3. Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ενθάρρυνση τοπικών επενδύσεων με κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
4. Βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και ανταπόκριση στα αιτήματά τους.    
5. Διασφάλιση της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για την πρόληψη ατυχημάτων.
6. Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, με στόχο τη μείωση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων.
7. Δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία των οικοσυστημάτων και του φυσικού τοπίου (π.χ.: Ρέμα Πικροδάφνης, Ασύρματος, Λεμονοδάσος).    
8. Δράσεις για την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.    
9. Δράσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εξάλειψη της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων και της ισότητας.    
10. Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των πολιτών, επικοινωνία δράσεων, ενίσχυση της φήμης του Δήμου.
11. Ηθική και διαφάνεια στη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διακυβέρνηση του Δήμου.
12. Μέριμνα για την εξέλιξη των εργαζομένων του Δήμου με προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις.    
13. Μέριμνα για την ευζωία και τη φροντίδα των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μέσω δομημένων προγραμμάτων και δράσεων.    
14. Μέριμνα για την υγεία των πολιτών μέσω ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παροχής προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας.
15. Ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του Δήμου.
16. Προαγωγή της εκπαίδευσης, της προσχολικής αγωγής, της δημιουργικής απασχόλησης και της δια βίου μάθησης μέσω προγραμμάτων και δράσεων.    
18. Προστασία και ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως ηλικιωμένοι, άστεγοι, μακροχρόνια άνεργοι, πρόσφυγες, άποροι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ κ.α.    
19. Πρωτοβουλίες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση μεγάλων έργων του Δήμου (Ασύρματος, Πικροδάφνη, κλπ.).    
20. Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, με εθελοντικές ομάδες, με ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ είτε με κοινές δράσεις είτε με την υποστήριξή τους.    
21. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ευεξίας και άθλησης των πολιτών.
22. Σχεδιασμός προγραμμάτων Πολιτικής Προστασίας. Σχέδια ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές.    
23. Σχεδιασμός στρατηγικών και προώθηση δράσεων για την ισότητα των φύλων.
24. Υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και χρήση νέων τεχνολογιών σε υπηρεσίες και έργα (ενσωμάτωση και χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών).    
Αλλο προσδιοριστε

Και βέβαια να σημειώσουμε ότι αυτά δεν γίνονται σε προεκλογικό χρόνο διότι φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιθυμούμε. Αυτές οι πρωτοβουλίες γίνονται κατά τη διάρκεια της θητείας για να έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου το κάνει για δεύτερη φορά.

https://www.surveymonkey.com/r/agios_dimitrios_questionnaire

Share