Menu

A+ A A-

Γνωμοδότηση της ΕτΠ για τις ενεργειακές κοινότητες

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Γνωμοδότηση πάνω στο πλαίσιο λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων στην ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη ψήφισε η 132η σύνοδος της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Συγκεκριμένα η ΕτΠ αναφέρει τα εξής: 

−    συνιστά τον εξορθολογισμό των διαφόρων εθνικών καθεστώτων ενισχύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης·
−    ζητεί τη θέσπιση κανόνων που θα διασφαλίζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων στις αγορές, με στόχο την προώθησή τους μέσω πολιτικών και νομοθετικών διατάξεων που να αναγνωρίζουν τον ρόλο τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, την εφαρμογή πολιτικών και κανόνων που να ενθαρρύνουν την τοπική και την περιφερειακή συνεργασία, τη θέσπιση απλουστευμένων κανονιστικών και διοικητικών διαδικασιών, αλλά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα, σε κατευθυντήριες γραμμές και σε χρηματοδοτική στήριξη·
−    αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να καθιερώσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και ελάχιστες απαιτήσεις για την προώθηση των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων, έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να ηγηθεί ως παράδειγμα προς μίμηση·
−    υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η θέσπιση σαφών ορισμών και κανόνων, οι οποίοι παρέχουν ασφάλεια δικαίου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στο πλαίσιο μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, και καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται η ανάγκη των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα ή/και σε καθεστώτα εταιρικής σχέσης, με στόχο τη μείωση των κινδύνων που συνοδεύουν τις επενδύσεις σε τοπικές ενεργειακές κοινότητες, καθώς και την εξάλειψη τυχόν αρνητικών προκαταλήψεων σε βάρος τους·
−    συνιστά τη θέσπιση, σε εθνικό επίπεδο, καθεστώτων χρηματοδοτικής ενίσχυσης ειδικά για τις τοπικές ενεργειακές κοινότητες, ιδίως κατά τη φάση του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες και σε κατευθυντήριες γραμμές για τη δρομολόγηση, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση κοινοτικών έργων·
−    θεωρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις ευκαιρίες συμμετοχής στον τοπικό ενεργειακό τομέα, καθώς και στη διάδοση των σχετικών πληροφοριών.

Τις λεπτομέρειες της γωμοδότητησης μπορείτε να βρείτε εδώ

https://cor.europa.eu/el/our-work/pages/opiniontimeline.aspx?opid=CDR-2515-2018

Share