Menu

A+ A A-

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τη διαχείριση λυμάτων σε οικισμούς 2000 +

Σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία οι 385 οικισμοί της επικράτειας με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων (οικισμοί Γ’ προτεραιότητας) θα πρέπει να εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Εκτός από τη γενική περιβαλλοντική σημασία που έχουν, οι βιολογικοί αυτοί καθαρισμοί έχουν και αναπτυξιακή σημασία ιδίως σε τουριστικές περιοχές που το καθαρό φυσικό περιβάλλον αποτελεί το συγκριτικό τους πλεονέκτημα και γίνεται πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Και φυσικά, ακόμη πιο κρίσιμο είναι οι εγκαταστάσεις αυτές να λειτουργούν σωστά μετά την κατασκευή τους.
Μετά από καθυστερήσεις πολλών ετών, που οδήγησαν σε απεντάξεις έργων από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, ελήφθη η πρωτοβουλία να δημιουργηθεί  ένα ενιαίο σχέδιο για την κάλυψη του συνόλου των 385 οικισμών. Πρώτο του βήμα αποτελεί η εκπόνηση 13 Περιφερειακών Σχεδίων και η επίτευξη συμφωνίας όλων των εμπλεκομένων για την υλοποίησή τους. Στη συνέχεια η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων που έχει συσταθεί, με κύριο πυλώνα τη ΜΟΔ, θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, θα παρεμβαίνει για να τα ξεμπλοκάρει και θα καταθέτει προτάσεις για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους όταν ολοκληρωθούν.
➢    Ήδη τα στελέχη της ΜΟΔ και των υπολοίπων φορέων που συμμετέχουν στην Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων έχουν ολοκληρώσει τις 13 περιφερειακές διαβουλεύσεις και την προηγούμενη εβδομάδα η αρμόδια Επιτροπή, με πρόεδρο τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος προχώρησε στην αποδοχή και έγκριση των πρώτων 6 Περιφερειακών Σχεδίων (Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Β. Αιγαίο), τα οποία πλέον τίθενται σε εφαρμογή.
➢    Παράλληλα, για το σύνολο των έργων που έχουν ωριμότητα κατασκευής μέχρι το 2023 διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση είτε μέσα από το ΕΣΠΑ είτε μέσα από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», που καλύπτεται από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
➢    Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται η έγκριση των Σχεδίων για τις υπόλοιπες περιφέρειες, ενώ ήδη η Τεχνική Γραμματεία παρακολουθεί στενά τα Επιχειρησιακά Σχέδια που έχουν ήδη εγκριθεί.
Η ΜΟΔ θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Καθώς μάλιστα εμπλέκεται στη λειτουργία και των δύο παραπάνω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξή τους ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνέργειες και να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν αστοχίες. Στόχος μας, να συμβάλουμε ώστε να μην κινδυνεύσει η χώρα με πρόστιμα για μη τήρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών, αλλά πρωτίστως να προστατευθεί το περιβάλλον και η υγεία των κατοίκων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων έχει συσταθεί με κοινή υπουργική απόφαση και έχει ως βασικό πυλώνα τη ΜΟΔ με τη συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ), της Ειδικής Υπηρεσίας «Υποδομές Μεταφορές, Περιβάλλον και Αστική Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής του ΕΣΠΑ (ΕΥΣΕ). Το έργο της παρακολουθείται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Καθοδήγησης για τα Λύματα των Οικισμών Γ’ Προτεραιότητας, στην οποία συμμετέχουν τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Οικονομίας & Ανάπτυξης και Εσωτερικών, οι εμπλεκόμενοι φορείς της αυτοδιοίκησης ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ, και Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG REGIO).
Η ΜΟΔ ΑΕ είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Στόχος της είναι η πολλαπλή ενίσχυση των Διαχειριστικών Αρχών και των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων με προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, πληροφοριακά συστήματα, εκπαίδευση και εξειδικευμένες παρεμβάσεις (εγχειρίδια, επιτόπια υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων κ.ά.).

Share