Menu
A+ A A-

7,5 εκατομμύρια στους δήμους για μελέτες

Επιχορήγηση των ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή γενικού συμφέροντος σ' αυτούς
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4445/16:
“Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, δύναται να επιχορηγεί από τους πόρους του, με σύσταση ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης και ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.”

Σύμφωνα με πληροφορίες του myota.gr στον λογαρισμό είναι διαθέσιμα 7,5 εκατομμύρια και η απόφαση αφορά περίπου 50 δήμους.
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ  2/35374/ΔΠΔΑ/02.06.2017 (ΦΕΚ 2049/14.06.2017 τεύχος Β') με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος.
 
Ως δικαιούχοι της επιχορήγησης ορίζονται όλοι οι δήμοι της Χώρας με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, καθώς και οι ορεινοί Δήμοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), άνω των 10.000 κατοίκων. Για τον υπολογισμό του πληθυσμού λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

ΚΥΑ 2/35374/ΔΠΔΑ/02.06.2017 (ΦΕΚ 2049/14.06.2017 τεύχος Β')
Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σ' αυτούς, σε εφαρμογή του αρ. 73 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α/19-12-2016).

Share