Menu

sima
A+ A A-

Καινοτόμες προτάσεις για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας

Η ΠΕΣΚΟ μετά το πρώτο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική οικονομία που διοργάνωσε το 2016 έχει υποβάλει: μια σειρά προτάσεις προς αρμόδια Υπουργεία και Δήμους για την αξιοποίηση των κοινωνικών Συνεταιρισμών και Συνεταιρισμών εργαζομένων βάσει του νόμου 4430/2016, αλλά και όλων των φορέων του Μητρώου κοινωνικής οικονομίας που ασκούν κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 
Στο υπόμνημα που ακολουθεί συνοψίζονται οι προτάσεις   της «Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο)» για τους Κοινωνικούς «Συνεταιρισμούς εργαζομένων» στους Δήμους: στην καθαριότητα την ανακύκλωση, την διαχείριση πρασίνου ,δάση, τις παραλίες και την κοινωνική φροντίδα.
 Για κοινωνικά Αγροκτήματα και παραγωγικούς Συνεταιρισμούς, δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ αγροτικής παραγωγής και βιοτουρισμού, με καταναλωτικούς και ενεργειακούς Συνεταιρισμούς, καθώς και η πρόταση μας προς την κυβέρνηση για κοινωνικοποίηση του προσφυγικού.Έχουμε την εκτίμηση ότι η πρόσφατη  προβολή της έκθεσης ΚΑΛΟ και εν γένει πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, παρουσιάζει μια μαγική εικόνα η οποία πόρρω απέχει  από την πραγματικότητα.  Παρουσιάζει μια μινιατούρα πολιτικής ως κολοσσιαίο έργο, σαν να μπορούσε κάποιος με ένα πίνακα ζωγραφικής να κτίσει μια Πόλη.  Την ίδια στιγμή οι πόροι τους οποίους  όφειλε η Κυβέρνηση να διαθέσει σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες στο πεδίο πηγαίνουν για άλλες ανάγκες του κράτους. Ο ισχυρισμός μας αυτός τεκμηριώνεται αν λάβουμε υπόψη τα παρακάτω στοιχεία και   δεδομένα:

O  Το Υπουργείο προβάλλει ως κάτι σημαντικό  τις  επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν στο χώρο ενώ αγγίζουν  μόλις το 1/1000 των πόρων από το ΕΣΠΑ και το πακέτο Γιούγκερ των 35 δις. Καθώς πρόκειται για  ενισχύσεις μόλις 35 εκατ.  και 80 εκατ. για  τις Περιφέρειες.

O  Αποκρύπτεται από το πεδίο και τους φορείς,  οι κοινοτικές οδηγίες και οι πόροι που έχουν δεσμευτεί για την κοινωνική Οικονομία ενώ, χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν άλλες πάγιες και διαρκείς ανάγκες του κράτους.

O Ο σχεδιασμός περιορίζει τους δικαιούχους σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του χώρου που παράγει προϊόντα και υπηρεσίες, απευθύνεται μόνο  στις ΚΟΙΝΣΕΠ και ΚΟΙΣΠΕ ,αποκλείοντας επί της ουσίας τους αγροτικούς, αστικούς, καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

O  Αγνοεί δηλαδή, το κομμάτι εκείνο των κοινωνικών επιχειρήσεων που διαμορφώνει τους μετρήσιμους δείκτες της κοινωνικής οικονομίας στο ΑΕΠ, (έστω αυτό το πενιχρό 1,8 % που υπάρχει στην Ελλάδα) και προβάλλοντας κάτι  για το μέλλον  που δεν είναι καν ανιχνεύσιμο σήμερα στην  Οικονομία.

O  Αρνείται την διαβούλευση με τα δίκτυα, τις  Ενώσεις και ομοσπονδίες του χώρου και επιλέγει αυθαίρετα συνομιλητές μεμονομένους φορείς με τους οποίους αναπτύσσει πολιτικές και οικονομικές «Πελατειακές σχέσεις»

O  Δημιούργησε ένα Μητρώο Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας που μέχρι στιγμής δεν έχει ωφελήσει σε τίποτε πρακτικά τις κοινωνικές επιχειρήσεις αντιθέτως, τις ταλαιπωρεί γραφειοκρατικά με περιττές διαδικασίες απορροφώντας πόρους οι οποίοι στερούνται ταυτόχρονα από το παραγωγικό  πεδίο.
O  Είναι φανερό ότι η πρόσκληση για «Κέντρα Στήριξης» Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας εξαιτίας της  περιοριστικής της λογική στο μεγαλύτερο μέρος θα καταστεί άγονη.

O  Η «προδημοσίευση» της δεύτερης πρόσκλησης που ενδιαφέρει  τους φορείς ΚΑΛΟ, αναμενόμενη την προεκλογική περίοδο κινδυνεύει να έχει την τύχη εκείνης που προκήρυξε η προηγούμενη Κυβέρνηση πριν 4 χρόνια που ακυρώθηκε.Κατόπιν τούτων των δεδομένων, Θεωρούμε ότι η οικονομική στήριξη που προβάλλεται είναι εντελώς επιφανειακή και ζητάμε αναθεώρηση στα ελάχιστα δυνατά σημεία καθώς, η προγραμματική περίοδος στο μεγαλύτερο μέρος τείνει να  εξαντληθεί χωρίς χειροπιαστά αποτελέσματα.

Για αυτό είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε τις εναλλακτικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει τα δύο τελευταία χρόνια στο πεδίο.
1. Πρόταση για τους ανενεργούς πόρους σε κτίρια και σχολάζουσες γαίες.
2. Πρόταση προς το Υπουργείο εργασίας για Συνεταιρισμούς εργαζομένων στους Δήμους: στην καθαριότητα την ανακύκλωση, την διαχείριση πρασίνου και τις παραλίες.
3.  Πρόταση προς τις περιφέρειες για την κοινωνική οικονομία.
4.  Πρόταση προς τις Περιφέρεια Αττικής για την λειτουργία Κοινωνικού πάρκου στο Πεδίο του Άρεως.
5.  Πρόταση προς την κυβέρνηση για κοινωνικοποίηση του προσφυγικού.
6. o αποκεντρωμενος σχεδιασμος για την κοινωνικη οικονομια
και ο νέος ρόλος των αναπτυξιακών εταιρειών
7. πρωτοβουλία για τη δημιουργία «δικτύου δήμων για την κοινωνική οικονομία»
 ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΕΣ ΓΑΙΕΣ Το δημόσιο και στη Τοπική Αυτοδιοίκηση διαθέτουν ένα σημαντικό κομμάτι  σε ανενεργούς πόρους, κτίρια και αγροκτήματα που δεν αξιοποιούνται και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από τις υπάρχουσες δομές και  τη μισθωτή εργασία με περισσότερους δημοτικούς υπαλλήλους. Ενώ διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις και άλλους εξοπλισμούς, λόγω περιορισμού στον προϋπολογισμού της δεν δύναται να προσλάβει περισσότερους δημόσιους υπαλλήλους ώστε να λειτουργήσουν υφιστάμενες υλικές υποδομές. Αυτοί οι πόροι είναι βέβαιο ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και να προσφέρουν κοινωνικό εισόδημα και κοινωνικές υπηρεσίες με την παραχώρηση χρήσης και αξιοποίηση μέσω των κοινωνικών επιχειρήσεων. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί δεδομένου ότι υπάρχει ζήτηση και οι  τοπικές κοινωνίες έχουν αποδεδειγμένα περισσότερες ανάγκες: για παιδικούς σταθμούς, κέντρα υπερηλίκων, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για τους νέους, κοινωνικά Ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας. Οι κοινωνικές Συμπράξεις μεταξύ Κοινωνικών επιχειρήσεων και της τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να δώσει ώθηση κινητοποίηση στους ανενεργούς πόρους, να  προσφέρουν ποιοτικές και υπεύθυνες υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος, ένα κόστος  στο οποίο μπορούν να συμβάλλουν και αδύναμες κοινωνικές ομάδες με τη συμμετοχή τους ως χρήστες όταν έχουν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες.Η Πρόταση αυτή συνδέεται και με τη λεγόμενη Κοινωφελή εργασία.

Share