Menu

A+ A A-

Τρεις ακόμη τροποποιήσεις στον 4412


 
Με τις λοιπές διατάξεις του Ν. 4568/18 (ΦΕΚ 178/11.10.2018 τεύχος Α’): «Θέµατα υδατοδροµίων, αστικών οδικών µεταφορών και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα με παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 τροποποιούνται τα άρθρα 1 και 128 του Ν. 4412/16 αντίστοιχα και προβλέπεται η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 και στα έργα που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
 
Επίσης με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 επανέρχεται σε ισχύ η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005 (Α' 42), περί νομικής προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται στην μελέτη και κατασκευή έργων υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτό.
Συγκεκριμένα, αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά τεχνικού υπαλλήλου εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεών του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση του κυρίου του έργου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης και με αμοιβή που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση του γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση.
Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις της μελέτης ή του έργου, άλλως καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του φορέα.
 
Τέλος με την παράγραφο 9 ορίζεται πως οι πράξεις για έργα, µελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστηµονικές υπηρεσίες και γενικές υπηρεσίες, που εκδίδονται µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι καταχωρητέες στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 7 του ν. 4412/2016, παράγουν τα έννοµα αποτελέσµατά τους από το χρόνο έκδοσής τους, εφόσον καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Share