Menu

sima
A+ A A-

Αμεσα πρέπει να καθορίσουν πιάτσες οι δήμοι

Με έγγραφό του το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών κοινοποίησε απόσπασµα του ΦΕΚ Α' 59 όπου δηµοσιεύτηκε ο ν.4530/2018 "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις" µε το άρθρο 17 του οποίου ορίζεται η υποχρέωση των ∆ήµων, του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ, για τις περιοχές ευθύνης τους, να καθορίσουν άµεσα και εντός συγκεκριµένων προθεσµιών θέσεις στάσης/ στάθµευσης (πιάτσες) και αποεπιβίβασης για τα Επιβατηγά ∆ηµόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ  (Ε∆Χ- ΤΑΞΙ) αυτοκίνητα στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των Π.Ε της χώρας.
∆εδοµένων των εκ του νόµου οριζόµενων προθεσµιών καθώς και της σχετικής πρόβλεψης του άρθρου 17 όπως για κάθε έτος που παρέρχεται άπρακτο επιβάλλονται από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών τα πρόστιµα το ύψος των οποίων ορίζεται από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000) έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 ευρώ), κατά περίπτωση, 
Οι δήμοι καλούνται για τις ενέργειές τους κατά τα οριζόµενα του νόµου.
Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι για τον καθορισµό θέσεων στάσης ή στάθµευσης Ε∆Χ - ΤΑΞΙ οχηµάτων στο λοιπό οδικό δίκτυο της χώρας, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 243 και 244/1987 (Α' 104),  όπως ισχύουν.
Share