Menu
A+ A A-

Συμμετοχή των πολιτών στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

H Πρωτοβουλία Πολιτών Για Τα Δικαιώματα Των Πεζών εξέδωσε ερωτηματολόγιο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητκότητας στους δήμους με την ακόλουθη ανακοίνωση: Όσοι ενδιαφερόμαστε για την ασφαλή και ευχάριστη μετακίνηση μας με τα πόδια, το ποδήλατο και τα μέσα δημόσιας μεταφοράς πρέπει να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση των ΣΒΑΚ που θα εκπονήσουν οι περισσότεροι δήμοι, αφού υπάρχει χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Η πρωτοβουλία «ΠΕΖΗ» (www.pezh.gr) διαμόρφωσε ένα κατάλογο ελέγχου θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας ως ερωτηματολόγιο με κέντρο την μετακίνηση πεζή, σε επίπεδο οικισμού η γειτονιάς. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από ΟΤΑ, μελετητές και ενδιαφερόμενους πολίτες για τον εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών στη περιοχή τους, με στόχους αφενός τη βραχυχρόνια αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων και αφετέρου την έναρξη μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας, με σταδιακή εφαρμογή. Δηλαδή ένα ΣΒΑΚ. Το ερωτηματολόγιο έχει κύριους σκοπούς:
Να θέσει ερωτήματα προς τους αιρετούς, τα στελέχη των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα στελέχη των δημοτικών συνδυασμών και τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ώστε:
1. να διαμορφώσουν πρόγραμμα που να υποστηρίζει την ασφαλή και ευχάριστη μετακίνηση των πεζών και τη βιώσιμη κινητικότητα
2. να δώσει ιδέες ώστε να φανεί η εφικτότητα λύσεων σε διάφορους τομείς και να διαμορφωθούν σχετικά προγράμματα, με οικονομικά μέσα κατάλληλα για την εποχή της οικονομικής δυσπραγίας
 Να βοηθήσει τους πολίτες και τις ομάδες πολιτών που ενδιαφέρονται ώστε:
1. να ελέγξουν τις προτάσεις των δημοτικών αρχών και των δημοτικών συνδυασμών
2. να ζητήσουν από τους δήμους συγκεκριμένες προτάσεις
3. να βοηθήσει την πρόοδο πραγματοποίησης των προτάσεων, στο μέλλον
 Μέσω των απαντήσεων που θα δοθούν να γίνουν γνωστές στους ενδιαφερόμενους, οι συνηθέστερες απόψεις και προβλήματα, καθώς και να εντοπιστούν νέες και πρωτότυπες ιδέες από στελέχη ΟΤΑ και συνδυασμών και άλλους πολίτες και γενικά να εντοπιστούν και να διαδοθούν καλές πρακτικές.
Το ερωτηματολόγιο έχει 34 ερωτήματα και θα δημοσιευτεί σε συνέχειες τις επόμενες ημέρες. Παρακάτω το πρώτο και το δεύτερο μέρος.ΜΕΡΟΣ 1. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Στην περιοχής σας:
1 Έχουν γίνει ατυχήματα με συμμετοχή πεζών και πόσοι ήταν οι νεκροί και οι τραυματίες;
2 Έγινε κάποια βελτίωση εκεί που έγιναν τα ατυχήματα για την ασφάλεια των πεζών;
3 Σε ποια σημεία υπάρχει άμεση ανάγκη να βελτιωθεί η κατάσταση της ασφαλούς κίνησης πεζών; Πώς θα βελτιωθεί; (Άμεσα, Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, Αργότερα)
4 Υπάρχουν εθνικοί δρόμοι ή δρόμοι με μεγάλη κυκλοφορία που περνούν μέσα από πόλη ή χωριό που βρίσκεται εκατέρωθεν του δρόμου ή δυσκολεύουν την μετακίνηση πεζών κατά μήκος του δρόμου; Τι σκοπεύετε να κάνετε για νε βελτιώσετε την κατάσταση; (Άμεσα, Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, Αργότερα)ΜΕΡΟΣ 2. ΕΠΑΡΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΠΕΖΩΝ
5 Θεωρείτε ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των οικισμών σας μπορούν να περπατήσουν ασφαλείς, να ανακαλύψουν ωραία μέρη και να χαρούν την καθημερινή τους ζωή στα χωριά και τις πόλεις του Δήμου σας;
6 Γνωρίζετε ότι για τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων ισχύουν οι προδιαγραφές της ΥΑ 52907 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Β/31-12-2009), που αρχικά επιβάλλουν:
ελάχιστο πλάτος διάβασης πεζών, χωρίς κανένα εμπόδιο για τους πεζούς, 1,50 μέτρο (οποιαδήποτε άλλα όπως κολώνες, δέντρα, σήματα, τοποθετούνται εκτός του 1,50μ) και ελάχιστο ελεύθερο ύψος 2,20 μέτρα;
7 Θεωρείτε ότι οι δημοτικοί άρχοντες και οι μηχανικοί του Δήμου γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις προδιαγραφές αυτές;
8 Τι θα κάνετε για να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν οι πολίτες, οι δημοτικοί άρχοντες και οι μηχανικοί του Δήμου, τις προδιαγραφές αυτές;
9 Γνωρίζετε ή μπορείτε να εκτιμήσετε σε τι ποσοστό τα πεζοδρόμια των οικισμών του Δήμου σας είναι τουλάχιστον όσο ορίζουν οι προδιαγραφές του ΦΕΚ 2621Β/31-12-2009; (0- 10% , 10 – 30%, 30 – 50%, 50 -70%)
10 Θεωρείτε ότι η κακή κατάσταση των χώρων πεζών και η επικίνδυνη μετακίνηση των πεζών υποβαθμίζουν τις τουριστικές δυνατότητες της περιοχής σας και την ποιότητα ζωής των κατοίκων; Πού κυρίως συμβαίνει αυτό;
11 Πιστεύετε ότι σε κάποιες περιοχές τα πεζοδρόμια πρέπει να είναι ακόμα πιο πλατιά από τα ελάχιστα των προδιαγραφών; Ποιές είναι αυτές; Τι σκοπεύετε να κάνετε εκεί;
12 Πιστεύετε ότι μπορούν να διαμορφωθούν στην επόμενη τετραετία νέοι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας ή ζώνες μικρών ταχυτήτων; Ποιές είναι αυτές; Τι σκοπεύετε να κάνετε εκεί;
13 Υπάρχουν εμπόδια στη διαμόρφωση επαρκών πεζοδρομίων (όπως του ΦΕΚ 2621Β/2009) στο Δήμο; Ποιά είναι τα κυριότερα; Έχετε βρει τρόπους για να τα ξεπεράσετε;
14 Το περπάτημα είναι ο πρωταρχικός τρόπος μετακίνησης των ανθρώπων, ενώ το ποδήλατο είναι σημαντικό μέσο βιώσιμης κινητικότητας αλλά αφορά ένα μέρος των ανθρώπων. Όταν σχεδιάζετε και χρηματοδοτείτε ποδηλατόδρομους, τους εντάσσετε στη βελτίωση της μετακίνησης και των πεζών; με ποιο τρόπο;

Share