Menu
sima
A+ A A-

Εναλλακτικά Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων #2

Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος για τα Εναλλακτικά Συστήματα Διαχείρισης των Απορριμμάτων
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Ισως ο σημαντικότερος τομέας ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς οι Δήμοι είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί απορριμμάτων από όλους τους Οικονομικούς Φορείς και η ανακύκλωση – επανάχρηση είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας παραγωγής πρώτων υλών στην Παγκόσμια Οικονομία.

Μην ξεχνάμε ότι η επονομαζόμενη «Βασίλισα των Σκουπιδιών» είναι η πλουσιότερη γυναίκα της Κίνας με εκατοντάδες εργοστάσια ανακύκλωσης που τροφοδοτούν αντίστοιχα πολλά εργοστάσια με πρώτες ύλες.
Το 2016 η Κίνα η μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη οικονομία στον κόσμο, απορρόφησε περισσότερες από τις μισές παγκόσμιες εξαγωγές απορριμμάτων χαλκού, χαρτιού και το ήμισυ του χρησιμοποιημένου πλαστικού. Συνολικά, η Κίνα δαπάνησε πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισαγωγές απορριμμάτων το περασμένο έτος.
Πέρυσι, οι Κινέζοι κατασκευαστές εισήγαγαν 7,3 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων αξίας 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχεί στο 56% των παγκόσμιων εισαγωγών από ανεπτυγμένες χώρες. Συνολικά, 1.162 εταιρείες στην Κίνα ειδικεύονται στην ανακύκλωση εισαγόμενων αποβλήτων.
Στην Ε.Ε., το 87% του ανακυκλωμένου πλαστικού που συλλέχθηκε εξήχθη στην Κίνα.


Οι εισαγωγές σκουπιδιών βοήθησαν να τροφοδοτηθεί η άγρια όρεξη της Κίνας για πρώτες ύλες. Κι αυτό, διότι συχνά είναι φθηνότερο να ανακυκλώνονται ο χαλκός, ο σίδηρος και ο χάλυβας, καθώς και τα απορρίμματα χαρτιού και πλαστικού, από το να γίνουν τέτοια υλικά από το μηδέν, ειδικά όταν οι τιμές των βασικών προϊόντων είναι υψηλές.
Μεταξύ του 1995 και του 2016, οι κινεζικές εισαγωγές αποβλήτων αυξήθηκαν δέκα φορές από 4,5 εκατομμύρια τόνους σε 45 εκατομμύρια τόνους.
Σ’ αυτήν την ραγδαία αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά, οι δήμοι μπορούν να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και να τονίσουμε ότι όσο αυξάνονται οι ποσότητες διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων υλικών, τόσο συμφερότερη γίνεται η δημιουργία πρώτων υλών από αυτά.   

Και για να γίνουν πρωταγωνιστές οι δήμοι, θα πρέπει να πατήσουν στην εμπειρία και στους  μηχανισμούς των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης για να δημιουργήσουν το ταχύτερο δυνατό περιθώρια επιστροφής χρημάτων.  Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η σημερινή κυβέρνηση είχε σημαία της την κατάργηση των ΣΕΔ και γύρισε 180 μοίρες σε ελάχιστο χρονικό διάστημα διαπιστώνοντας ότι η μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία θα πρέπει να πατήσει στην τεχνογνωσία και τους μηχανισμούς των ΣΕΔ.
Η εποχή όπου η αποκομιδή απορριμμάτων θα μπαίνει σε κωδικό Εσόδων και όχι Εξόδων δεν είναι μακριά.

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι φορείς οι οποίοι εγκρίνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) ο οποίος είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από το ΥΠΕΚΑ. Τα ΣΕΔ εξυπηρετούν σκοπό δημοσίου συμφέροντος οργανώνοντας τις εργασίες διαχείρισης και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι τυχόν κέρδη των συστημάτων δεν διανέμονται στους μετόχους αυτών αλλά δημιουργούνται αποθεματικά προοριζόμενα για την κάλυψη των ζημιών επόμενων χρήσεων.

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης βασίζονται στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, η οποία χρησιμοποιεί οικονομικά κίνητρα ώστε να ενθαρρύνει τους παραγωγούς να σχεδιάσουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, καθιστώντας τους υπεύθυνους για το κόστος της διαχείρισης των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (όταν δηλ. τα προϊόντα αυτά καταστούν απόβλητα).
Η Ελλάδα συμπεριέλαβε στο θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης και μια σειρά ρευμάτων αποβλήτων, για τα οποία υπάρχουν σαφείς ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης και αξιοποίησης στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όχι όμως απαραίτητα στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (π.χ. μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, απόβλητα λιπαντικών ελαίων, απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών – ΑΕΚΚ).
Έτσι, μέχρι σήμερα, εκτός από τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (Ν. 2939/2001), έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισης, για τα εξής υλικά :
•    Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής – ΟΤΚΖ, (ΠΔ 116/2004, ΦΕΚ 81Α/5.3.04).
•    Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – ΑΗΗΕ, (ΚΥΑ ΗΠ-23615/651/Ε103/2014,ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014).
•    Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων – ΑΛΕ, (ΠΔ 82/2004, ΦΕΚ 64Α/2.3.04).
•    Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-09-2010, ΦΕΚ 1625 Β).
•    Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων (ΠΔ 109/2004, ΦΕΚ 75Α/5.3.04).
•    Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – ΑΕΚΚ, (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010).
Όλοι οι διαχειριστές (παραγωγοί, εισαγωγείς) είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν είτε να συμμετέχουν σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Τα συστήματα, τα οποία μπορεί να είναι ατομικά ή συλλογικά, αξιολογούνται, εγκρίνονται και ελέγχονται από τον Ε.Ο.ΑΝ.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 22 Εγκεκριμένα Συστήματα (Απρίλιος 2014) εναλλακτικής διαχείρισης που καλύπτουν τις συσκευασίες, τις φορητές στήλες (μπαταρίες), τους συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού , τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (αυτοκίνητα) και τα απόβλητα των εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Με το νέο νόμο 4496/2017 ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης αναβαθμίζεται και οι Δήμοι από ‘‘συλλέκτες’’ μετατρέπονται σε ‘‘διαχειριστές’’. Τους δίνεται πλέον η δυνατότητα μέσω των πράσινων σημείων, να συλλέγουν, δεματοποιούν, δημοπρατούν και διαθέτουν στην αγορά τα ανακυκλώσιμα υλικά που οι πολίτες προσκομίζουν στους χώρους αυτούς. Παράλληλα, θα εφαρμοστεί μέσω των νέων επιχειρησιακών σχεδίων των συστημάτων των συσκευασιών που θα εγκριθεί εντός του 2018, η διαλογή στην πηγή σε τέσσερα ρεύματα (γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο).
Μέσω της μείωσης του κόστους διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών θα μπορούν να δοθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση, αντισταθμιστικά οφέλη στους δημότες της. Επιπλέον, οι Δήμοι σύντομα θα έχουν τη δυνατότητα πιλοτικά να εφαρμόζουν το «πληρώνω όσο πετάω». Τέλος, θεσπίζονται μέτρα επιβράβευσης των Δήμων εκείνων που επιτυγχάνουν αύξηση των ποσοτήτων ανακύκλωσης αλλά και κυρώσεις για αυτούς που δεν παρουσιάζουν πρόοδο.

Σημαντικό: Ενέργειες επικοινωνίας
Οι δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης των ΣΕΔ θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, καθώς η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των προγραμμάτων ανακύκλωσης. Διαπιστώθηκε η ανάγκη να προγραμματίζονται με ενημέρωση –συνεργασία του ΕΟΑΝ και να αποτυπώνονται απολογιστικά σαφέστερα ο στόχος κάθε δράσης και η αποτελεσματικότητά της, στοιχεία που αποτελούν μέρος της πρότασης τροποποίησης του Ν.2939/2001 σχετικά με τις υποχρεώσεις των ΣΕΔ.
Οι δήμοι έχουν σοβαρό λόγο να εντείνουν τις πιέσεις και να αυξήσουν τις εκστρατείες εντατικοποίησης για να καταστήσουν τις ποσόστητες επαρκείς για διαπραγμάτευση.

Εντός του 2015 διατέθηκε στο κοινό η εξειδικευμένη πλατφόρμα «GREcycle»,  η οποία επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται δωρεάν, άμεσα και εύκολα για τα πλησιέστερα σημεία συλλογής αποβλήτων που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση. Τα απόβλητα που περιλαμβάνονται είναι τα υλικά συσκευασίας (γυαλί), τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής, τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων, οι συσσωρευτές οχημάτων και οι φορητές ηλεκτρικές στήλες. Στα πλαίσια αυτής της εφαρμογής έχει αναπτυχθεί μία βάση γεωχωρικών δεδομένων, η οποία συσχετίζει χωρικά τα δηλωμένα από τα ΣΕΔ σημεία συλλογής με το σημείο που δηλώνεται από το χρήστη και κατόπιν απεικονίζονται στην οθόνη του υπολογιστή ή στην φορητή συσκευή του (κινητό) τα πλησιέστερα σημεία συλλογής των υπό παράδοση σημείων. Η πρόσβαση από τους χρήστες στην συγκεκριμένη γεωχωρική βάση γίνεται είτε μέσω φυλλομετρητών σελίδων (browsers) ή με χρήση έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας (smartphones).
Με τον νέο νόμο 4496/2017 θεσπίζονται μέτρα για τον εξορθολογισμό του κόστους των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης με την μείωση των λειτουργικών εξόδων των συστημάτων, τον τρόπο διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και διαφήμισης. Επιπλέον, στα πλαίσια του εξαετούς επιχειρησιακού σχεδίου θα απορροφηθούν τα αποθεματικά που υπερβαίνουν το 35% του ετήσιου τζίρου του κάθε συστήματος.
Για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, την ύπαρξη υγιούς ανταγωνισμού και τη δυνατότητα να συμμετέχουν και άλλοι επιχειρηματίες στην εναλλακτική διαχείριση, διαχωρίζεται ο ρόλος των συστημάτων και των μετόχων αυτών από αυτές καθαυτές τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης (άδειες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, κτλ.).
Η συμμετοχή των φορέων της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας είναι ένα νέο στοιχείο που εισάγεται με τον Ν. 4496/2017 σε εφαρμογή του ΕΣΔΑ.
Μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου ή με την αναφορά της συνεργασίας με φορείς της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας στα Τοπικά Σχεδία Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΟΣΔΑ), οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) αλλά και άλλοι φορείς που αναφέρονται στον νόμο Ν. 4430/2016 περί κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας μπορούν να συμμετάσχουν στη συλλογή, δεματοποίηση, μεταφορά, πώληση των δευτερογενών προϊόντων αλλά και να εκπαιδεύουν την τοπική κοινωνία.
Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ενώ οι πόροι που προέρχονται από τη διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών παραμένουν σε τοπικό επίπεδο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Η Free Recycle που διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες από την Περιφέρεια Αττικής και πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την περισυλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ηλεκτρισμού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους πολίτες.

Με τον Ν. 4496/2017 αναβαθμίζεται ο ρόλος του ΕΟΑΝ. Δημιουργούνται δύο νέες διευθύνσεις, η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας και η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, ενώ δημιουργείται και Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με τον παρόντα νόμο ο ΕΟΑΝ παύει να έχει εισηγητικό χαρακτήρα για την επιβολή κυρώσεων και πλέον ο ρόλος του γίνεται αποφασιστικός, επιβάλει ο ίδιος τις κυρώσεις αυτές που μπορεί να φτάσουν μέχρι τη διακοπή λειτουργίας ενός Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Οπως και στο πρώτο μέρος του Αφιερώματος έτσι και σ΄αυτό συμπεριλαμβάνουμε και την γνώμη των αιρετών. Στο πρώτο μέρος αναδείξαμε καλές πρακτικές, τις προσπάθειες αλλά και την εμπειρία αυτών που ασχολούνται με την καθαριότητα από τα ΣΕΔ.

Ετσι ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνη μας υπέδειξε ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο καθώς οι δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας έχουν φτιάξει εκεί την ΔΙΑΔΗΜΑ (Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.) Μέτοχοι της ΔΙΑΔΗΜΑ είναι οι Δήμοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης & Πτολεμαΐδας και οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων & Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) των τεσσάρων Νομών της Δυτικής Μακεδονίας. Κύριο αντικείμενο της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣΔΑ της Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης του 1995.
«Εμείς δουλεύουμε μέσω της ΔΙΑΔΥΜΑ» μας λέει ο κ. Δασταμάνης
Έχουμε κάδους για γυαλί, για αλουμίνιο και για χαρτί και όλα τα οφέλη πάνε σε ανταποδοτικά οφέλη. Εκεί αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα απομακρυσμένα χωριά. Πρέπει να επεκταθούν οι  ενέργειες μας λέει ο Δήμαρχος Γρεβενών όμως εκεί δεν θα είναι πολλά τα υλικά και θα χρειαστεί άλλη οργάνωση για να συγκρατηθούν τα κόστη». Και εδώ χρειάζεται μια συζήτηση με τα ΣΕΔ.  
Στις συμβάσεις υπάρχει και πρόβλεψη για το χρόνο αποκομιδής.
Εδώ τις καμπάνιες ευαισθητοποίησης τις κάνει η ΔΙΑΔΗΜΑ, κάτι που τον καινούριο νόμο πρέπει να επιμεριστεί και στα ΣΕΔ. Γίνονται επισκέψεις σε σχολεία και σποτάκια στα τοπικά μέσα. Ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στα σχολεία όμως και αυτό τελικά πρέπει να μπει σε προβληματισμό καθώς οι περισσότεροι δήμοι αυτό εφαρμόζουν, αλλά τα αποτελέσματα της ευαισθητοποίησης μέχρι σήμερα δεν είναι και καλύτερα. Ισως πρέπει να αλλάξει το περιεχόμενο της ευαισθητοποίησης.
Στα Γρεβενά λέει ο Δήμαρχος είναι εντάξει τα πράγματα από τα οχήματα που υπάρχουν για τους μπλε κάδους, αλλά χρειάζεται οδηγός με ειδικό δίπλωμα.
Μιλάμε για 104 οικισμούς που βρίσκονται και 60 χιλιόμετρα μακριά και είναι πολύ δύσκολο, ενώ υπάρχει και έλλειμμα σε προσωπικό. Και πάλι εδώ τα ΣΕΔ ίσως θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο. Στο Δήμο Γρεβενών όπως μας λέει ο Δήμαρχος, θα πάρουν κάποιο προσωπικό το οποίο όμως δεν φτάνει και μπαίνει το ζήτημα του οικονομικού, κάτι που φυσιολογικά στην ανακύκλωση δεν θα έπρεπε να υπάρχει αφού μιλάμε για έναν τομέα εσόδων φυσιολογικά.

Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι «ειδικά το καλοκαίρι με τα χόρτα γίνεται χαμός» δηλαδή αναφέρεται και στα πράσινα απορρίμματα που είναι τα μόνα μέχρι στιγμής που αξιοποιούν πραγματικά οι δήμοι.  

Καλή χαρακτηρίζει σε γενικές γραμμές την συνεργασία του Δήμου Αγίου Δημητρίου με τα ΣΕΔ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Νίκος Συράκος.
Στον Αγιο Δημήτριο γίνεται ασυνήθιστα εκτεταμένη ανακύκλωση. Ηλεκτρικές συσκευές, λάδια, λάστιχα σχεδόν σε όλα, ακόμη και σκπραπ για παλιοσίδερα.  

Υπάρχει ένας μεγάλος κάδος λαμπτήρων και η ανταπόκριση από το ΣΕΔ είναι άμεση. Το ίδιο και με τα υπόλοιπα συστήματα. Για τα λάστιχα συνεργάζονται με την Ecoelastica.
Είναι όπως μας λέει ο κ. Συράκος, μια ολοκληρωμένη σύμβαση του μειοδότη ανάδοχου όπου αναφέρονται όλες συγκεκριμένα όλες οι υποχρεώσεις.  Για τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν βρίσκονται σε χώρο προσβάσιμο από τον πολίτη, η παράδοση γίνεται κατόπιν ραντεβού και ο Δήμος τις παραλαμβάνει και τις μεταφέρει και με δικά του οχήματα,  όταν δεν μπορεί ο πολίτης να τις φέρει ο ίδιος. Φυλάσσονται σε στεγασμένο χώρο, σε μια αποθήκη χωρίς να καταστρέφονται ώστε να μπορούν αξιοποιηθούν.
Από τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος, ο κ. Συράκος, θεωρεί ότι υπάρχει επάρκεια.
Ομως οι μπλε κάδοι αποτελούν τη μαύρη σελίδα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Έχει ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Είναι ίσως το πιο δυσκίνητο εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης. Τους έδωσαν κάποια αυτοκίνητα κάποτε και κάποιους κάδους και εκεί τελείωσε.

Ο κ. Συράκος όπως και πολλοί άλλοι αντιδήμαρχοι βάζει την αίρεση. «Και να θέλουμε να ανοίξουμε περαιτέρω το σύστημα με περισσότερους μπλε κάδους που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, πρέπει να γυρίσουμε παλαιούς πίσω κτλ. Μας δίνονται με το σταγονόμετρο. Δεν είναι μόνο στο χέρι μας να εξαπλώσουμε την ενέργεια περισσότερο. Έχουμε βρει έναν αποδοτικότερο κώδικα επικοινωνίας αλλά όπως σας ανέφερα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης αλλά κατά την γνώμη μου λειτουργεί ίσως πιο δυσκίνητα από τα υπόλοιπα συστήματα.  Προσπαθούμε ωστόσο και θα συνεχίσουμε».
Για  τη συντήρηση των οχημάτων καθώς και την πλύση των κάδων το κόστος ανήκει στον Δήμο.
Ο Αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου μιλάει και για τα πράσινα σημεία. «Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης μιλάει και για καφέ κάδους προβλέπει κάδους για γυαλί και χαρτί κτλ.» μας αναφέρει «Δεν ξέρω πόσο εφαρμόσιμο βέβαια είναι και δεν αφορά μόνο το οικονομικό σκέλος. Εμείς για παράδειγμα δεν έχουμε και ελεύθερους χώρους. Ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα είναι και η παιδεία του κόσμου. Η μεγάλη δυσκολία είναι να πας  να τοποθετήσεις κάδους σε κάθε γειτονιά.» Μιλάει και για την ανταποδοτικότητα στην ανακύκλωση και για τα κίνητρα. «Εφαρμογές για ανταποδοτικά οφέλη συναντάμε στο εξωτερικό μας λέει. Υπάρχουν σε κάποιες χώρες απορριμματοφόρα που πάνε στα σπίτια ζυγίζουν τις σακούλες και πληρώνει ο καθένας ανάλογα με αυτό που παράγει. Έτσι όμως όπως είναι στημένες οι υπηρεσίες καθαριότητας στο σύνολο των δήμων όσο γνωρίζω, μια τέτοια εφαρμογή δεν μπορεί να γίνει άμεσα». Ενα σημαντικό στοιχείο, η διάρθρωση των υπηρεσιών.
Επίσης αναφέρεται και σε ένα άλλο πολύ κομβικό σημείο που το σημειώνουν και άλλοι αρμόδιοι δήμων. «Στον Άγιο Δημήτριο δεν έχω ένα οικόπεδο που να μπορώ στη μια γωνία να αφήνω τα κλαδιά μου, στην άλλη το σκραπ, αλλού το πλαστικό. Αν πάω κάπου να κάνω κάτι τέτοιο κάπου η γειτονιά θα με κυνηγάει. Για κάποιους ίσως η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια απόμακρη σκέψη. Όταν αναλάβαμε τον δήμο δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα που να σχετίζεται με την διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών κτλ. Ξεκινήσαμε από μηδενική βάση. Σήμερα έχουμε τουλάχιστον κάνει κάποια βήματα». Και εδώ όπου σαφώς υπάρχει η βούληση με έργα και επιμονή, υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Φανταστείτε τι γίνεται στους δήμους όπου υπάρχει αδιαφορία.

Κι εδώ ολοκληρώνουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Σε λίγες ημέρες θα συνεχίσουμε στο τρίτο μέρος όπου θα μιλήσουν και αρμόδιοι της κεντρικής οργάνωσης για τα ΣΕΔ.

Share